• Dokumenty szkolne: 

  • Statut Technikum nr 6   »»»

   Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 »»» 

    

   Program wychowawczo-profilaktyczny Technikum  »»»

   Program wychowawczo-profilaktyczny Branżowa szkoła   »»»

    

   Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół nr 7 w Tychach  »»»

    

   Regulamin karty szkolnej »»»

   Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego »»»

   Regulamin korzystania z szafek szkolnych »»» 

   Zakres opieki pielęgniarki/higienistki szkolnej nad uczniami w szkole »»»

   Regulamin niepytanego numerka »»»

    

  • Przedmiotowe systemy oceniania:

  • PSO przedmioty zawodowe »»»  

   PSO podstawy przedsiębiorczości »»»

   PSO język polski  »»»

   PSO religia »»»

   PSO historia; historia i społeczeństwo; historia i teraźniejszość; wiedza o społeczeństwie  »»»

   PSO filiozofia »»»

   PSO języki obce »»»

   PSO przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa »»»