• Dyrekcja szkoły

   • mgr inż. Joanna Żebrowska
   • mgr inż. Joanna ŻebrowskaDyrektor
   • mgr Elżbieta Jabłońska-Skurzok
   • mgr Elżbieta Jabłońska-SkurzokWicedyrektor
   • mgr Mariola Rakowska
   • mgr Mariola RakowskaKierownik szkolenia praktycznegom.rakowska@zs7tychy.pl