• Technik żywienia i usług gastronomicznych

   • 1d - mgr Halina Pokorska
    1ż - mgr Agnieszka Kruber-Korda
    2ż - mgr inż. Agnieszka Kasprzyszyn
    3ż - mgr inż. Karolina Malaga 
    4tż - mgr Anna Wróbel
    5ż P - mgr Karolina Boczkowska

   • Technik hotelarstwa

   • 1t  - mgr Marzena Grylewicz
    2h - mgr Ewa Szczepańska
    2t - mgr Ewa Klimkowska
    3t - mgr Ewa Ryguła
    4tż - mgr Anna Wróbel
    5t P - mgr Ewa Lukas

   • Cukiernik

   • 1g - mgr Andrzej Kowalski
    2g - mgr inż. Bogna Zapart

   • Kucharz

   • 1k - mgr Agnieszka Kowalik
    2k - mgr Joanna Moryl