• Egzamin maturalny w 2024 r.

   • Składanie e-deklaracji: »»»

    Deklaracja maturalne:  »»»

    Harmonogramy i informacje: »»»

    Informacja o opłatach za egzamin maturalny:  »»»

    Informatory maturalne:   »»»

     

    Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w  w roku 2023 oraz 2024 »»»