• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pracownicy  »»»

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - rodzice, uczniowie »»» 

   

   

  Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage szkoły na portalu społecznościowym Facebook »»»

  Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage szkoły na portalu społecznościowym Instagram  »»»

  Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage szkoły na portalu społecznościowym TikTok »»» 

   

  • Monitoring wizyjny

  •  

   REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU »»»​​​​​​​​​​​

   KLAUZULA INFORMACYJNA

   1. Budynki oraz tereny przyległe objęte są monitoringiem wizyjnym w celu ochrony osób i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe.

   2. Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy wykażą cel oraz podstawę do uzyskania danych.

   3. Czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu dni.

   4. Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-22  RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.