• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

   •  

    4 września 2023 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sali gimnastycznej a następnie w klasach z wychowawcami

    23 grudnia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna

    29 stycznia - 11 lutego 2024 r. - ferie zimowe

    28 marca - 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna

    26 kwietnia 2024 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum

    21 czerwca 2024 r. -  zakończenie roku szkolnego

     

    TERMINY EGZAMINÓW:

    Egzamin maturalny:

    część pisemna: 7 - 24 maja 2024 r.

    część ustna: 11 - 16 maja 2024 r.

    Termin dodatkowy:

    część pisemna: 3 -17 czerwca 2024 r.

    część ustna: 10 - 12 czerwca 2024 r.

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

     

    Sesja zimowa Formuła 2019 - deklaracje do 15 września 2023

    Część pisemna przy komputerze - 10 stycznia 2024 r.: godz. 8.00, 10.00, 12.00

    Część praktyczna - dokumentacja – 9 stycznia 2024 r.
     

    Termin dodatkowy dla sesji zimowej: 

    pisemny 29 stycznia 2024 r.

    praktyczny 30 stycznia 2024 r.

     

    Sesja letnia - deklaracje do 7 lutego 2024

    Część pisemna przy komputerze: 4 i 5 czerwca 2024 r.:  3t, 3ż, 4t

    Część praktyczna - dokumentacja: 3 czerwca 2024 r.: 3t, 4t

    Część praktyczna wykonanie – 12 czerwca 2024 r.: 3ż

     

    Termin dodatkowy:

    27.06 część pisemna

    28.06 cześć praktyczna dokumentacja

    28.06 część praktyczna wykonanie    

                              

    DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    10 stycznia 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

    7 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy maturalne)

    8 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

    9 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

    13 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

    4 czerwca 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

    5 czerwca 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

    12 czerwca 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

     

    DODATKOWE DNI WOLNE DO ODPRACOWANIA

    2 maja 2024 r. do odpracowania - 11 maja 2024 r.

    31 maja 2024 r. do odpracowania - 25 maja 2024 r.

     

    ZEBRANIA Z RODZICAMI:

    18 września 2023 r. - godz. 17.00 - zebrania rodziców klas pierwszych w sali gimnastycznej a potem w klasach z wychowawcami 

    19 września 2023 r. - zebrania rodziców klas drugich, trzecich, czwartych i piątych w  salach  godz.17.00

    25 września 2023 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala 13

    22 listopada 2023 r. - wspólne konsultacje dla rodziców i uczniów godz.17.00-18.00 

    11 stycznia 2024 r. - zebrania z rodzicami,  godz. 17.00 - w sali gimnastycznej, następnie w klasach z wychowawcami - klasy: 1d, 1ż, 1t, 1k, 1g, 3t, 3ż

    15 stycznia 2024 r. - zebrania z rodzicami,  godz. 17.00 - w sali gimnastycznej, następnie w klasach z wychowawcami - klasy: 2h, 2t, 2ż, 2g, 2k, 4tż, 5t, 5ż

    13 marca 2024 r.  – zebrania w klasach maturalnych z wychowawcą i nauczycielami uczącymi

    9 maja 2024 r. – zebranie rodziców spotkanie z wychowawcami (łącznie z klasami odbywającymi praktykę) - konsultacje z nauczycielami uczącymi - godz. 17.00

    3 czerwca 2024 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

     

    ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

    14 września 2023 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

    24 listopada 2023 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

    3 stycznia 2024 r. - godz. 15.30 - konferencja klasyfikacyjna i szkoleniowa - sesja zimowa egzaminy zawodowe  (oceny wystawiamy do  22.12.2023 r. do godz. 16.00) 

    14 lutego 2024 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

    23 kwietnia 2024 r. - konferencja końcowa klas maturalnych - godz. 15.30 – (oceny przewidywane do 12.04.2023 r. a końcowe do 19.04.2023 r. do godz.16.00)  

    28 maja 2024 r. - szkoleniowa - egzaminy zawodowe

    17 czerwca 2024 r. - konferencja klasyfikacyjna roczna pozostałych klas – godz. 15.00 (oceny  przewidywane do 06.06.2024 r. a końcowe  do 13.06.2024 r. do godz.16.00). Na praktykach klasa IVtp, IVżP,  IIItż - max ilość ocen do końca kwietnia.

    28 czerwca 2024 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00

     

    SPOTKANIA  ODDZIAŁOWE - online od godz.16.00

    25 września 2023 - klasy drugie
    26 września 2023 - klasy pierwsze
    27 września 2023 - klasy trzecie, czwarte i piąte
    Klasy maturalne - 4 kwietnia 2024
    20 maja 2024 - klasy drugie
    21 maja 2024 - klasy pierwsze
    23 maja 2024 - klasy trzecie, czwarte
     

    EWALUACJA PPP - stacjonarne (godzinę ustali pedagog w zależności od obecności rodziców)

    22 stycznia 2024

    23 stycznia 2024

    27 maja 2024

    28 maja 2024